Si të raportoj një problem?

1. Plotëso të dhënat personale

2. Lokalizo problemin në hartë (zhvendos shenjën e kuqe në zonën e dëshiruar ose vendos emrin e rrugës manualisht)

3. Subjekti është emërtimi i problemit

4. Zgjidh kategorinë e problemit të raportuar

5. Shto detaje të problemit të raportuar

6. Shto fotografi të problemit nëse ke

7. Raporti i dërgohet automatikisht strukturës bashkiake përgjegjëse për zgjidhjen e problemit
645
RASTE TE RAPORTUAR
KETE VIT
71
RASTE TE PERDITESUARA
KETE VIT
185
RASTE TE ZGJIDHURA
KETE VIT